Om oss

Historikk

Østre Aker Musikkorps (ØAM) ble stiftet i 1949 som en direkte videreføring / sammenslutning av Bryn Ungdomskorps (stiftet i 1947) og Østensjø Ungdomskorps (stiftet i 1930). Sviktende medlemstall etter krigen førte til at korpsene valgte å slå seg sammen.

For å unngå en følelsesladet navnedebatt, valgte man det nøytrale Østre Aker. Østre Aker var forøvrig et av de fire sogn som omkranset det tidligere Oslo (de øvrige var Ullern, Vestre Aker og Nordstrand).

Korpset startet sin virksomhet i lokaler hos Norsk Gjerde- og Metallarbeiderfabrikk. Deretter har vi holdt til på Klosterheim (Bryn), på Hovin Skole og nå på Høyenhall Skole.

Medlemmer/besetning

Korpset har janitsjarbesetning og består av ca. 40 spillende medlemmer. Vi tar opp medlemmer i alle instrumentgrupper. Alderen på medlemmene varierer mellom 15 og 70 år.

Korpset stammer opprinnelig fra Oslo øst, men har i dag medlemmer fra hele Oslo og flere av omegnskommunene. Rekrutteringen skjer i hovedsak fra skolekorps i Oslo, men flere av våre medlemmer kommer som innflyttere til Oslo eller fra andre amatørkorps i Oslo.  
Østre Aker Musikkorps

Ambisjonsnivå

ØAM legger vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer. Vårt mål er å utøve god musikk til glede for medlemmer og tilhørere.

Repertoir

Vi tilstreber å ha et variert repertoir med høy underholdningsverdi for publikum. Med variert mener vi at alle medlemmer gjennom en periode skal få tilfredsstillt sine ønsker mht. musikkstil o.l.

I sommerhalvåret legger vi stor vekt på spille gode marsjer godt, i tillegg til konsertprogram. Vi liker å se på oss selv som et av de 2-3 beste korpsene i gata her i Oslo, med stram tamburmajor foran, stolte duskebærere og helst skikkelige svenskemarsjer klingende fra et snorrett marsjerende korps.

Organisasjon

ØAM ledes av et styre, valgt på korpsets årsmøte. I tillegg til styret er det nedsatt en rekke komitéer og utvalg som ivaretar ulike deler av virksomheten. Spesielt her kan nevnes Programkomiteen, som er rådgivende for dirigenten mht. musikkvalg o.l.  

Prøvespilling

Vi har ikke prøvespilling i ØAM. Alle er hjertelig velkommen. Du merker best selv om nivået er for høyt eller lavt i forhold til dine egne forutsetninger og ambisjoner.

Øvelser/Prøver

ØAM har sine øvelser i egne lokaler på Høyenhall Skole hver mandag kl. 18.30-21.30. Skolen er enkel å finne, og ligger like ved Manglerud T-banestasjon. Det er gode parkeringsmuligheter i skolegården. Inngangen til våre lokaler ligger rett ved skolens hovedinngang.  

Konkurranser

For å måle vårt musikalske nivå og for å heve konsentrasjonen, deltar ØAM i konkurranser. Korpset kan se tilbake på en rekke gode prestasjoner i Oslo-mesterskapet, Regionmesterskapet og andre konkurranser i inn- og utland.

Kontingent

Medlemmer som fortsatt spiller i skolekorps betaler ikke kontingent til ØAM. For øvrige medlemmer er kontingenten kr 3.250 per år (betales i januar og august), for skoleelever er kontingenten kr 1.400 per år.  

Instrumentlån

Korpset kan innvilge lån til medlemmer som ønsker å kjøpe instrument. Man kan låne inntil 50% av kjøpesummen. Lånet er rentefritt og nedbetales etter avtale.  

Finansiering av virksomheten

ØAM finansierer sin virksomhet gjennom kontingent, betalte spilleoppdrag og dugnader.  

Kjeller'n

På slutten av 1980-tallet var korpset så heldige å få til en avtale med Oslo Kommune om disponering av lokaler på Høyenhall Skole. Jordmasse og stein under en del av skolebygningen ble på dugnad forvandlet til nesten 300m² med korpslokaler.

I Kjeller'n har vi øvingslokaler, oppholdsrom, kjøkken, kontor, garderobe, etc. Lokalene brukes flittig til alle varianter av korpsets aktiviteter (prøver, møter, seminar, m.m.). Driften av Kjeller'n ledes av et Kjellerstyre, valgt på korpsets årsmøte.
Søk
Driftes av Styreportalen AS