Vår dirigent, Heming ValebjørgKorpsets dirigent, Heming Valebjørg, har ledet Østre Aker Musikkorps siden 21. august 2017.

Heming er slagverker, og kommer fra Tinn Austbygd i Telemark. I sitt daglige virker trakterer han slagverk i 
Oslo-Filharmonien, og han er også aktiv som kammermusiker og frilanser i pop/rock/jazz såvel som klassisk.

Heming har sine egne web-sider, og de kan du finne på 
www.hemingv.no
.